Regulamin newslettera outletszop.pl

Na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r.), firma ARCILOOK Maciej Bilski z siedzibą w Przeźmierowie, będąca operatorem sklepu OUTLETSZOP.PL zwana dalej OUTLETSZOP.PL publikuje poniżej regulamin Newslettera:

 

REGULAMIN BEZPŁATNEGO NEWSLETTERA OUTLETSZOP.PL

 

1. Usługa bezpłatnego newslettera świadczona jest przez OUTLETSZOP.PL na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług newslettera należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem. 

2. Do korzystania z usługi wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

3. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach i kolekcjach OUTLETSZOP.PL poprzez okresowe wysyłanie (maksymalnie 3 wiadomości miesięcznie) wybranych przez obsługę sklepu treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.

4. Zamówienie usługi „Newsletter” przez użytkownika następuje poprzez dokonanie następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej http://outletszop.pl:

a. Wpisanie w odpowiednim formularzu adresu e-mail na który użytkownik chce otrzymywać Newsletter. Formularze dostępne są podczas zakupu/rejestracji w serwisie http://outletszop.pl oraz w oznaczonych miejscach strony, w tym na stronie wprowadzającej, widocznej dla użytkownika w czasie wizyty na stronach serwisu http://outletszop.pl.

b. Potwierdzenie chęci otrzymywania informacji promocyjnych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym,

c. Aktywowanie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez użytkownika adres, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji.

5. Zarejestrowanie się w Bazie przez Użytkownika stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera.

6. Zarejestrowanie się Bazie przez Użytkownika uprawnia go do skorzystania z rabatu w wysokości 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych) na zakupy w serwisie http://outletszop.pl. 

6.1. Rabat jest przyznawany w postaci kodu rabatowego, który wysyłany jest na podany przez użytkownika adres mailowy. Treść kodu należy wprowadzić w koszyku podczas realizacji zamówienia w polu "Kupon rabatowy", co skutkuje odjęciem w/w kwoty od sumy zamówienia. 

6.2. Kupon działa w zamówieniach na minimum 100zł.

6.3. Każdy klient ma prawo do skorzystania z promocji jednokrotnie, nawet jeżeli użyje innego maila do ponownej rejestracji.

7. Zamawiając usługę "Newsletter" użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez OUTLETSZOP.PL w celu otrzymywania drogą elektroniczną wiadomości określonych w punkcie 3 niniejszego regulaminu. Oświadcza również, że swoje dane podaje dobrowolnie oraz, że zna prawo do ich wglądu, zmiany i żądania zaprzestania ich przetwarzania.  

8. OUTLETSZOP.PL nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.

9. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając w link "zrezygnuj" znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych. 

Druga forma wypisu dostępna jest tylko dla użytkowników, którzy są zarejestrowani w serwisie http://outletszop.pl. W tej sytuacji usunięcie adresu z bazy możliwe jest poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny dostępny w profilu użytkownika w zakładce "Newsletter". 

10. Każdy „Newsletter” zawiera:

a. Informację o nadawcy,

b. Wypełnione pole „temat", określające treść przesyłki,

c. informację o sposobie rezygnowania z usługi 

11. OUTLETSZOP.PL zastrzega sobie prawo do:

a. Wysyłania za pośrednictwem newslettera maksymalnie 3 wiadomości miesięcznie zawierąjących reklamy oraz informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.) na konto e-mail Użytkownika,

b. Czasowego wyłączania usługi newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu),

c. Zmian w regulaminie bez konieczności informowania użytkowników.

d. Całkowitego zaprzestania świadczenia usługi w ramach newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników, bez podania przyczyny.

e. Usunięcia konta, którego użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników.

12. Reklamacje dotyczące usługi należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szop@outletszop.pl. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.